Start schooltijd van de Wilge

Praktijk

​​Naar school


Inlooptijden voor de groepen 1/2

De inlooptijd gaat vooraf aan de reguliere schooltijd en is bedoeld om ouders en kinderen de gelegenheid te geven samen rustig de klas in te gaan. Tijdens de inlooptijd kunnen uw kinderen werkjes laten zien en kunt u rustig afscheid nemen. De inlooptijd begint ’s ochtends om 08.15 uur en eindigt als de tweede bel gaat om 08.30 uur.


​Inloopochtenden groep 3 en 4

Vanaf groep 3 lopen de kinderen niet meer met hun ouders naar de klas maar worden ze buiten opgehaald door de leerkracht. De inlooptijden van de groepen 3 en 4 vinden niet iedere dag plaats. De dagen worden van tevoren aangegeven. De inlooptijd is dan van 08.25 uur tot 08.40 uur. Als om 08.25 uur de eerste bel is gegaan mag u met uw kind mee naar binnen lopen. De andere dagen neemt u buiten afscheid van uw kind en de leerkracht gaat dan samen met de groep mee naar binnen.​​​