Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor het organiseren en assisteren van activiteiten en feesten op school. Gedurende het schooljaar zijn er veel eenmalige gebeurtenissen die de oudervereniging regelt; bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het veilig oversteken naar de bussen van het schoolreisje. Daarnaast zijn er structurele activiteiten waarvoor verschillende werkgroepen in het leven zijn geroepen. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen Festiviteiten, Sport, Luizen en Cultuur.
 
De oudervereniging vergadert ongeveer 7x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder toegankelijk. In de jaaragenda van de school en hieronder kunt u zien wanneer de oudervereniging vergadert.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 32,50 euro per kind per schooljaar.

De vergaderdata voor 2016-2017 zijn:

•             Donderdag 22-9

•             Dinsdag 15-11

•             Woensdag 18-1

•             Donderdag 2-3

•             Dinsdag 4-4

•             Woensdag 17-5

•             Donderdag 29-6

Informatieblad Over Oudervereniging

Begroting OV 2016-2017

 
Heb je vragen voor de OV, mail dan naar ov@dewilge.nl