Ouderraad

​​De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor het organiseren en assisteren van activiteiten en feesten op school. Gedurende het schooljaar zijn er veel eenmalige gebeurtenissen die de ouderraad regelt; bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het veilig oversteken naar de bussen van het schoolreisje. Daarnaast zijn er structurele activiteiten waarvoor verschillende werkgroepen in het leven zijn geroepen. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen Festiviteiten, Sport, Luizen en Cultuur.
 
De ouderraad vergadert ongeveer 7x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder toegankelijk.
In de jaaragenda van de school en hieronder kunt u zien wanneer de oudervereniging vergadert.
Informatieblad.pdf
​​
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 32,50 euro per kind per schooljaar.
Hieronder vindt u de begroting van de Ouderraad voor schooljaar 2020-2021:
Hieronder vindt u de definitieve cijfers van de Ouderaad over schooljaar 2019-2020:
cijfers O​R 2019-2020 def.pdf

Heb je vragen voor de OR, mail dan naar or@dewilge.nl
Voorzitter van de ouder​raad: Els Nederstigt