De Wilge is een katholieke basisschool er is aaandacht voor brede ontwikkeling in een zorgzame omgeving.

Onderwijs

​​Onderwijsvisie van de Wilge


 
Om de wereld van nu te betreden is bereidheid nodig om je voortdurend te blijven ontwikkelen. Kennis vormt de basis; om goede oplossingen te verzinnen voor de uitdagingen van deze tijd is probleemoplossend denken, samenwerking en creativiteit nodig. Communicatieve vaardigheden en ICT zijn daarbij belangrijk. Wij helpen onze leerlingen de toekomst als verantwoordelijke wereldburgers tegemoet te treden door hen te leren leren om te anticiperen op de wereld van morgen.

 
​De Wilge biedt primair onderwijs op katholieke grondslag. Binnen een zorgzame leer- en leefgemeenschap geven we weloverwogen vorm aan de mogelijkheden, autonomie en vrijheid die ons geschonken zijn, uitgaande van het goede van de mens. Dat doen we vanuit een herkenbare structuur die zich kenmerkt door rust, duidelijkheid en een helder onderwijsaanbod. We anticiperen op onderwijskundige ontwikkelingen die bijdragen aan het uitvoeren van onze missie.​