IPC op de WIlge

IPC

IPC (International Primary Curriculum)

In het schooljaar 2016-2017 is de Wilge gestart met een nieuwe aanpak van de zaakvakken. We werken met International Primary Curriculum.

Het IPC is een inspirerend en vooruitstrevend curriculum voor wereldoriëntatie en creatieve vakken in het basisonderwijs, waarbij effectief leren centraal staat en leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs voeren. Het IPC is ooit in opdracht van Shell ontwikkeld en kent zowel een Engelse als een Nederlandse variant met een routing die dekkend is voor de Nederlandse kerndoelen. Internationalisering is een thema dat overal in de units van het IPC is verwerkt. Binnen het IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe leerlingen leren. De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen en leerstijlen van leerlingen.

Voor elke bouw zijn IPC units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. We werken vanuit doelen om zo duidelijk te maken wat kinderen leren. Er zijn kennisdoelen (wat je straks weet), vaardigheidsdoelen (wat je straks kunt) en inzichtdoelen (het begrijpen van hoe dingen in elkaar zitten, het kunnen leggen van verbanden). Uit de gestelde doelen komen leeractiviteiten voort.

De aanbieding van de thema’s verloopt langs een vaste structuur. Na een enthousiasmerende start van een thema wordt nagegaan wat de kinderen al weten (de kennisoogst). Vervolgens wordt vastgesteld wat ze nog meer over het onderwerp zouden willen leren. De aanpak is kerndoel-dekkend en het accent ligt op leren van vaardigheden en opdoen van kennis (onderzoek en verwerking). Het thema wordt afgesloten met een officiële presentatie. Meer informatie kunt u lezen op www.ipc-nederland.nl en in deze brochure:

Ouderbrochure​ IPC-Nederland.pdf

​​