ICT wordt ingezet ter verrijking van de leerstof. Voor kleuters zijn er iPads en overal hangen digiborden. Er is een cursus Leren Programmeren voor leerlingen die belangstelling hebben in techniek.

ICT en de Wilge

​​​​ICT-middelen worden gebruikt als ondersteuning voor de leerlingen en de leerkrachten. Wij willen optimaal gebruik maken van ICT als hulpmiddel om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. We zetten ICT in om ons onderwijs te verrijken, te verbeteren en te individualiseren. ​Om de Engelse woordenschat te verbeteren, leren de kleuters via de iPad.​ In alle groepen is er de beschikking over een digibord. 

Leerlingen vanaf groep 5 die voorop lopen op de leerstof en belangstelling hebben voor techniek kunnen worden uitgenodigd voor de lessenserie Leren Programmeren; een initiatief van de Alberdingk Thijm Scholen waar de Wilge deel van uitmaakt.​ Er is jaarlijks aandacht voor mediawijsheid, een leerlijn ICT voor alle groepen en de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 besteden extra aandacht aan mediawijsheid met behulp van digitale lessen en het spel Mediamasters.

Veel ICT-onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden vanuit het IT-Lab van Alberdingk Thijm Scholen, kijk hier naar alle mogelijkheden:​


​Thuis oefenen?​

​Down​load o​ur great apps​​
​​​​​Of bekijk de links die per groep geselecteerd zijn om het huiswerk te ondersteunen:

Thuiswerkhulp