ICT wordt ingezet ter verrijking van de leerstof. Voor kleuters zijn er iPads en overal hangen digiborden. Er is een cursus Leren Programmeren voor leerlingen die belangstelling hebben in techniek.

ICT en de Wilge

​​​​​ICT-middelen worden gebruikt als ondersteuning voor de leerlingen en de leerkrachten om ons onderwijs te verrijken, te verbeteren en te individualiseren. ​

We zetten ICT in voor
• oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling.
• opzoeken van informatie en het maken van opdrachten.
• bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie).​

Mediawijsheid
We leren onze leerlingen om hun digitale vaardigheden en de beschikbare media bewust, kritisch en actief in te zetten om ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen aan de wereld om zich heen.

Leren programmeren
Leerlingen vanaf groep 5 die belangstelling hebben voor techniek kunnen worden uitgenodigd voor de lessenserie Leren Programmeren; een initiatief van de Alberdingk Thijm Scholen waar de Wilge deel van uitmaakt.​ 

Veel ICT-onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden vanuit het IT-La​b van Alberdingk Thijm Scholen, kijk hier naar alle mogelijkheden:​


​Thuis oefenen?​

​Down​load o​ur great apps​​
​​​​​Of bekijk de links die per groep geselecteerd zijn om het huiswerk te ondersteunen:

Thuiswerkhulp