Engels op de Wilge wordt gegeven door native speakers en leerkrachten die speciaal zijn opgeleid. UItgangspunt is: onderdompeling in de taal.

Tweetalig Onderwijs

​We z​ien taalverwerving van de tweede taal als een natuurlijk proces. Alle activiteiten die gedurende een dag plaatsvinden dragen bij aan interactie en communicatie met als doel ontwikkeling van de woordenschat en receptieve vaardigheid van de tweede taal.

Sinds  2014 neemt de Wilge deel aan de landelijke pilot tweetalig onderwijs. https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-primair-onderwijs/

Becoming confident communicators

We streven naar een gelijkwaardig aanbod van tweetaligheid in alle groepen met als doel: onderwijs dat onze leerlingen zó vertrouwd maakt met de Engelse taal dat zij deze vrijuit durven te spreken.

Kenmerkend voor onze aanpak is:

  • De nadrukkelijke en zichtbare plek van tweetaligheid in het onderwijsprogramma.
  • Een schoolklimaat waarin het gebruik van de tweede taal een vanzelfsprekendheid is.
  • Een hoger taalvaardigheidsniveau in de doeltaal (met de nadruk op spreken en begrijpen).​
  • De internationale en interculturele dimensie waarin meertaligheid als een meerwaarde wordt gezien.
  • Onze voortdurende gezamenlijke inspanningen om tweetaligheid verder te ontwikkelen​.​​

​​​​​​​

In de film 'Today is English Day' is te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet:​

 

​Thuis oefenen?​

​Down​load o​ur great apps​​​​