Het Engels op de Wilge wordt gegeven door native speakers en leerkrachten die speciaal zijn opgeleid. UItgangspunt is: onderdompeling in de taal.

Tweetalig Onderwijs op de Wilge

​​​​​​​Op bijna alle basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen krijgen de leerlingen al vanaf groep 1 les in het Engels. In 2014 is d​e Wilge gestart met de pilot tweetalig onderwijs. De pilot houdt in dat tot 30 tot 50% van de lestijd in het Engels wordt gegeven.

Leerlingen van de Wilge starten dan ook in de stroming waarbij ​​​15% of 30 tot 50% van de lestijd in het Engels wordt aangeboden.​

​Les in het Engels

Het is onze overtuiging dat leerlingen een taal het beste kunnen verwerven door onderdompeling ('immersion'). Uitgangspunt daarbij zijn de 'Key Concepts in Language Development', zie bijgevoegd schema. We streven ernaar ons tweetalig onderwijs zoveel mogelijk in te richten volgens deze 5 principles. Native speakers hebben dan ook ​een grote rol in ons taalbeleid.

150417-infographic-AT-schemalos.jpg

 

Lees hier meer ​over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

SOME KEY CONCEPTS IN LANGUAGE DEVELOPMENT

Non-Verbal Period
When learning a new language, there is often a period of time during which the young learner will not speak. This is a very active time in the child's brain as they begin to construct a model of the language.
 
Code-Switching
It is perfectly natural during language development for young learners to mix their languages. This is not a sign of confusion, but rather an indication that they are using all their available resources to communicate.

Formulaic Speech
Young learners often start by mimicking common and repetitious phrases without fully understanding what they mean.This is a natural step in language development.
 
Milestones in Language Development:

​First words in Second Langage
This can take 3-4 months of immersion in the second language.
Capacity for Interaction in Second Language
Usually this develops rapidly during the 2nd year of immersion.
 
Academic Functioning in Second language
This can take up to 5-7 years of immersion in the second language.
 

SOME FURTHER READING

Garcia, O. (2009) Bilingual Education in the 21st Century 
Bialystok, E. (2001) Bilingualism in Development


​© Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm​​​​