Het Engels op de Wilge wordt gegeven door native speakers en leerkrachten die speciaal zijn opgeleid. UItgangspunt is: onderdompeling in de taal.

Tweetalig Onderwijs op de Wilge

​​​​​​​Op bijna alle basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen krijgen de leerlingen al vanaf groep 1 les in het Engels. In 2014 is d​e Wilge gestart met de pilot tweetalig onderwijs. De pilot houdt in dat tot 30 tot 50% van de lestijd in het Engels wordt gegeven.

Leerlingen van de Wilge starten dan ook in de stroming waarbij ​​​15% of 30 tot 50% van de lestijd in het Engels wordt aangeboden.​

​Les in het Engels

Het is onze overtuiging dat leerlingen een taal het beste kunnen verwerven door onderdompeling ('immersion'). Uitgangspunt daarbij zijn de 'Key Concepts in Language Development', zie bijgevoegd schema. We streven ernaar ons tweetalig onderwijs zoveel mogelijk in te richten volgens deze 5 principles. Native speakers hebben dan ook ​een grote rol in ons taalbeleid.

150417-infographic-AT-schemalos.jpg

 

Lees hier meer ​over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

posterA2-infographic.pdf


In de film 'Today is English Day' is te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet:​

 

​Thuis oefenen?​

​Down​load o​ur great apps​​​​