Sport en cultuur op de Wilge: sport, muzieklessen en dramalessen zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.
 

Cultuureducatie

​​

Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur, met cultuur…Cultuureducatie is een verzamelbegrip en omvat kunsteducatie, media-educatie en erfgoed-educatie. Disciplines die behoren tot cultuureducatie zijn theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, erfgoed en media.

De Wilge wil op het gebied van cultuureducatie kinderen de ruimte bieden om op meerdere manieren hun vaardigheden leren eigen te maken. Hier stimuleren we de kinderen hun creativiteit toe te passen op allemaal vakgebieden vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. De Wilge kenmerkt zich door de aanwezigheid van culturele deskundigheid en een grote betrokkenheid van de leerkrachten. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een vakdocent voor muziek. Ook de culturele omgeving wordt door de school als een belangrijke motivatie ervaren om cultuureducatie verder vorm te geven in het onderwijs. Wij denken hierbij o.a. aan het centrum voor kunst en cultuur, Globe, het Instituut voor Beeld en Geluid, het Geologisch Museum en het Singer Museum. In de toekomst wil de school nog meer gebruik maken van de culturele omgeving door ook samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen.​

​Cultuur en IPC

Ons cultuuronderwijs proberen we ook zoveel mogelijk te integreren binnen IPC. Op deze manier zetten we cultuur in als middel. We kunnen op deze manier onze lessen nog meer verbreden en verrijken. Klik hier voor meer informatie over IPC

Cultuur en ‘What Really Matters’

De Wilge werkt de komende jaren onder de titel ‘What Really Matters’ aan een brede ontplooiing en vorming van haar leerlingen. What Really Matters is een speerpunt van AT scholen waarbij de kern van de initiatieven is dat we leerlingen extra mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen als individu én lid van de gemeenschap.​

De Wilge heeft als invulling op What Really Matters gekozen voor o.a. het ‘Wilge Atelier’ waarbij er voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 verschillende workshops worden aangeboden. De kinderen kunnen vervolgens zelf een keuze maken. Op deze manier willen we de kinderen de mogelijkheid geven om interesses te verdiepen en zich breed te ontwikkelen, op onder andere cultuuronderwijs.

Klik hier voor meer informatie over What Really Matters

​De cultuurcommissie is onderdeel van de ouderraad. De commissie bestaat uit: 

Ouders: Ivonne Donkers 
Leerkrachten: Petra van Stalle en Kim Vergers 


 

​​