Sport en cultuur op de Wilge: sport, muzieklessen en dramalessen zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.

Sport & Cultuur op de Wilge

​​​​Sport

De sportcommissie is onderdeel van de oudervereniging. ​De commissie bestaat uit: 

Ouders: Sandra, Jessica, Annemiek, Simone

Leerkrachten: Matthijs, Vera

Komend schooljaar doen we weer vaak mee met allerlei sportevenementen. 

​​​Via deze link vindt u de schoolsportkalender van de gemeente, de sportcommissie maakt haar keuze met welke activiteiten wij mee doen, informatie wordt u vooraf aan een activiteit gemaild. De organisatie van de inschrijving loopt via de sportouders en de leerkracht van de klas.

Dit jaar doen we mee met:

- City run

- Schoolvoetbal

- Avondvierdaagse

Heb je vragen mail dan naar: sport@dewilge.nl

 

 
 

​Cultuur

Cultuur

CULTURELE ACTIVITEITEN 2016-2017

Muziek
Sinds  2011 nemen de groepen 1 t/m 8 deel aan het project: "Muziek in ieder kind". Dit project wordt op "de Wilge" vormgegeven in samenwerking  met Globe en het Muziekcentrum van de Omroep.

Muziek in ieder kind houdt in:
Groep 1 en 2: muziek en bewegen
Groep 3 en 4: muzikanten in de klas
Groep 5: bezoek aan groot omroepkoor, liedjesproject plus het instrumentenproject.
Groep 6: repetitiebezoek aan het Radio filharmonisch of het Metropool Orkest plus het instrumentenproject.
Groep 7: muziekstijlen actief beleven
Groep 8: componeertool en workshop

Drama
In 2012 is gestart met de doorlopende leerlijn "Drama moet je doen".
Na een intensieve coaching periode door een dramadocent, is het nu de groepsleerkracht die vorm geeft aan de lessen in drama.

Naast deze doorgaande leerlijnen is het de cultuurcommissie ook dit jaar weer gelukt om culturele activiteiten te vinden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Dit schooljaar bezoeken alle groepen een theater om daar (al dan niet actief) te gaan genieten van een voorstelling.

Groep 1 en 2: Boer Boris (28-03-2017)

Groep 3 en 4: Meneer B. en de smikkelsmak machine (03-04-2017)

Groep 5 en 6: Niet omkijken! Johnny Cash als Griekse Orpheus (07-02-2017)

Groep 7 en 8: Cliffhanger (17-03-2017)

Daarnaast gaan de groepen 1 t/m 4 op maandag 16 januari 2017 naar het Nieuwjaarsconcert: "Peer Gynt".

Ook beschikken wij sinds januari 2016 over een eigen music teacher, Juf Mirjam geeft muziekles in de groepen 1 t/m 8.

De cultuurcommissie: Mieke van Dael, Ivonne Donkers, Petra van Stalle (5A) en Pim Brinkman (1/2C)