Leeskliniek op de Wilge, aandacht voor rust en structuur op school
 

Begeleiding

​​​De school biedt een herkenbare structuur die zich kenmerkt door rust, duidelijkheid en een helder onderwijsaanbod. Zij hanteert hierbij een doorgaande lijn in methodes en materialen en realiseert een effectieve lestijd en instructie.​

 

Deze werkwijze geeft de leerkracht ruimte om kindgericht te werken en in te spelen op dat wat de leerling van de leerkracht vraagt. Om het onderwijs voor de leerlingen binnen de groep te differentiëren kan gebruik gemaakt worden van 2e leerlijnen, verbredings- en verrijkingsmateriaal, handelingsplannen en het dyslexieprotocol en ICT. 

 

 

De school heeft mogelijkheden om extra aandacht buiten de klas te geven: 

  • ​De leeskliniek: bij leesproblemen
  • De maatwerkgroep: voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij een tweede leerlijn  en een aanbod voor leerlingen die naast de verbreding en verrijking in de groep behoefte hebben aan extra uitdaging
  • Begeleiding door de gedragsspecialist ​